Vaše cévy. Naše starost.

Psychosomatika

MUDr. Jana Kruková

Psychosomatika je moderní mezioborový přístup, který se komplexně zabývá zdravím člověka - současně tělesnou medicínou (soma = tělo) a duševním zdravím(psýché = duše) a sleduje interakce tělesného a duševního zdraví.

Lidské tělo i duše jsou neoddělitelně spojeny a je obtížné určit, kde je prvotní příčina nemoci. Často je důsledkem kombinace faktorů (fyzických, psychických, sociálních ..), působících na člověka. Přetrvávají-li Vaše obtíže delší dobu i přes intenzivní terapii nebo se vracejí , nenachází -li lékaři příčinu Vašich obtíží, může to znamenat psychosomatickou příčinu.

K terapii psychosomatických zdravotních potíží je nutný komplexní přístup lékaře k pacientovi, proto nabízíme vyšetření u našeho specialisty (internista - psychiatr).

Psychosomatika
Cévní a interní ambulance
Ústecká 789/36a
184 00 Praha 8

tel. 283 85 00 70
fax. 283 85 00 71

cevni@cevni.cz